Pallipõnni lasteaed sai HITSA-lt toetust ProgeTiigri seadmete soetamiseks PDF Prindi Saada link

Pallipõnni lasteaed osales 2017 aasta ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus, kuhu esitati sellel korral 400 taotlust, millest positiivse vastuse said 168 taotlust. Meie taotlus sai samuti positiivse vastuse, millega kaasnes HITSA-lt 924,74 euro suurune toetus robootiliste seadmete (Makey Makey, littleBits, Bee-Bot, Ozobot ja LEGO Education WeDo) soetamiseks lasteaeda.

 

Seadmete soetamise vajadus tulenes lasteaia arengukava eesmärkidest:

* rakendatud on uusi projekte, innovaatilisi ideid

* loodud on kaasaegne lapsi huvitav õpikeskkond

 

Seadmete kasutamise eesmärk:

* lapsed on omandanud robootiliste seadmete kaudu oskuse kavandada ja ehitada liikuvaid mudeleid, programmeerida teekonda ja luua muusikat

* lastel on arendatud suunavat ja kirjeldavat kõnet, matemaatilis-loogilis ja loodusalaseid teadmisi, loovust, koostöö - ja probleemide lahendamise oskust

* lastes on tekitatud huvi elektroonika vastu

Robootiliste seadmete kasutamine toimub õppetegevuste läbiviimisel lasteaia õppekavast tulenevalt lõimituna läbi erinevate ainevaldkondade (matemaatika, mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, kunst ja muusika)

 

2017 a. oktoobris toimus õpetajatele õpituba, kus õpetajad Gladi Sivard ja Johanna Väljas näitasid ette põnevaid tegevusi uute robootiliste vahenditega. Tutvustasime robootiliste vahendite kasutamist õppetöös meie Erasmus+projekti "What´s your move?" Norra ja Islandi koostööpartneritele.

 

Lastele meeldib rühmas väga õppida Bee-Bot´ide ja ozobot´idega, ehitada ja katsetada littleBits´i ja WeDo´ga ning teha köögiviljadega muusikat Makey Makey abil.

 

õpituba Bee-Bot ozobot ozopot1 littlebits2 littlebitts1 makey makey wedo2

 

 

Viplalate rühma lapsed õppisid LittleBitsi abil elektrit tegema

Koos õpetajaga arutleti ja uuriti  mis on elekter, kuidas elektrit toodetakse ja meieni juhitakse ning kuidas elektrit säästa? Lapsed ühendasid koos õpetajaga LittleBitsil led-lambi ning võrdlesid seda tavalise laelambi valgusega. Uuriti ja arutleti  kumb on eredam ja kumb valgustab rohkem? Seejärel ühendasid lapsed koos õpetajaga generaatori ning tunnetasid kuidas see töötades tekitab tuult, mis on sarnane tuulegeneraatori tööga. Üheskoos korrati üle, milline on pluss ja milline on miinus märk ning seejärel said lapsed iseseisvalt ühendada LittleBitsi elektroonilisi legodetaile.

vi1 vi2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 vip14

 

 

Karlssonite rühma lapsed ehitavad ja programmeerivad Lego WeDo-ga

Lapsed tutvusid Lego WeDo komplekti ja äpiga, seejärel ehitasid juhendi järgi  legodest muinasjututegelasi ning panid need äppi kasutades liikuma. Tahvelarvutit kasutades filmis iga laps legost muinasjututegelase liikumist ning mõtles välja sinna juurde loo. Koos õpetajaga salvestati lood tahvelarvutisse. Tegevuse lõpuks kuulati ühiselt laste loodud lugusid ning vaadeldi tehtuid videosid.

K1 K2 K3

 

Viplalate rühma lapsed MakeyMakeyga muusikat loomas.

Lapsed tutvusid erinevate köögiviljade ning MakeyMakey seadmega. Õpetaja ja laste vahel toimus arutele ja küsimustele vastamine - Miks ei tohi äikesega ujuma minna? Kas kummist materjal takistab elektri juhitavust? Mis juhib elektrit? Tahvlile joonistatud skeemi põhjal ühendasid lapsed ise MakeyMakey sülearvuti ja köögiviljadega. Ette joonistatud skeemi järgi köögiviljadele vajutades tekkiski meloodia. Laste loodud meloodia salvestati diktofoniga. Meloodiale mõtlesid lapsed välja sõnad ning üheksoos prooviti enda loodud muusikapala ka laulda.

MakeyMakey Viplalates 27.11.2017 kodukale

 

 

Krõllide rühma lapsed tegid tutvust Ozobottidega

Krõllide rühma lapsed meisterdasid jõuluajal Ozobottidele päkapikumütsid ning joonistasid teeraja, mida mööda Ozobot päkapikk pidi viima kingitused jõuluvana kingikotti.

Krõlli ozoboti jõulu tegevus  

Lapsed õppisid Ozopoti abil tundma inimese kehaosi. Selleks on õpetaja koos lastega joonistanud ja kodeerinud Ozopotile liikumiseks teeraja koos piltidega. Lapsed jälgisid Ozoboti liikumist, nimetasid piltidel olevaid kehaosi ning kirjutasid sõnad tahvelarvutis olevasse finger write äppi.

KRÕ1 KRÕ2 KRÕ3  

 

 

Sipsikute rühma lapsed mesimummudega aaretejahil 

Sipsikute rühma 2 aastased lapsed tegid tutvust mesimummu algajate komplektiga, mis sisaldas lisaks Bee-Botile ka suurt värvilist maakaarti. Selle peal oli lastel mesimummuga lõbus seigelda ja aardeid otsida. Lapsed õppisid uusi sõnu ning harjutasid õpetajaga koos programmeerimist. Laste ülesandeks oli aaretekaardilt üles leida kivi, puu, sild, redel ja pudel.

  S1 S3 S4

 

 

Pokude rühma lapsed õpivad tundma farmiloomi ning abistavad mängus Bee-Botiga farmerit loomade toitmisel

Koos õpetajaga tutvuvad lapsed farmimatiga, uuritakse millised loomad elavad farmis ja mida nad toiduks söövad. Laste ülesandeks on programmeerida Bee-Boti teekond nii, et toit jõuaks iga loomani. Mängu lõpus arutleva lapsed koos õpetajaga milliseid loomi nad mängus nägid ja milliseid on ise päriselt näinud ja toitnud.

P1 P2 P3 IMG 9051

 

 

Viplalate rühma lapsed õpivad tähti Jänku-Jussi tähematil

Viplalate lastele on Bee-Botidega programmeerimine juba ammu tuttav, kuid sellegi poollest korratakse enne mängu üle mõisted vasak, parem, edasi, tagasi. Lastel tuleb tänases Jänku-Jussi tähemati mängus programmeerida Bee-Boti teekond vastavalt oma nime tähtedele õiges järjekorras. Enne programmeerimist joonistab iga laps paberil oma nimetähtede taha nooltega skeemi kuidas vastava täheni matil jõuda. Mängu lõpus loendasid lapsed kokku mitu sammu neil oma nime kokku saamiseks tuli liikuda vasakule ja mitu paremale. 

  V2

 

 

Pillerkaare Piilude rühma lapsed teevad banaanimuusikat MakeyMakeyga

PP1 PP2 PP3

 

 

Viimati uuendatud 04.01.2018