Arengukava PDF Prindi Saada link

tel_logo_v_rvTallinna Lasteaed Pallipõnn arengukava aastateks 2022-2024

  

MISSIOON: Tallinna Pallipõnni lasteaed on uuenev mitmekülgse õpikeskkonnaga lasteaed, kus koostöös soodustatakse lapse terviklikku arengut.

 

VISIOON: Tallinna Pallipõnni lasteaed on tervist ja keskkonda väärtustav, arendava õpikeskkonnaga turvaline lasteaed, kus on õpihimulised, iseseisvad ja hoolivad lapsed.

 

Põhiväärtused Koostöö: Koostöös perede, kolleegide ja partneritega tegutseme ühiste eesmärkide nimel, jagame vastutust ning vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel toetame lapse arengut. Hoolivus: Hoolime enda ja teiste heaolust, tervisest, arengust ja ümbritsevast keskkonnast

 

Viimati uuendatud  07.10.2022