Teadmiseks lapsevanemale PDF Prindi Saada link

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub uuest aastast toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt:

§ 53.  Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Antud muudatus puudutab:

  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.

 

Missugused kulutused kaasnevad lapse lasteasutusse minekuga?

Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. Vaata uut kohatasu määrust.

 

 

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine

 

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2023 on 88,45 eurot

 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 29.12.2022 nr HA-4/93 Vaata käskkirja

 

 

Toidukulude katmise piirmäära kehtestamine alates 1. jaanuar 2023

 

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määruse nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.01.2023

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas.

Vaata määrust

 

 

Kuidas toimub lasteasutuses toitlustamine?

Lasteaias on 3 toidukorda, mis on toidutasu arvestamise aluseks.

 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.
Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298)

 

Alates 1. jaanuarist 2021 toitlustab lasteaeda P.DUSSMANN Eesti OÜ

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

 

 

Alates 1. septembrist 2022 kehtestati ühtne aiatoidupäev (hoolekogu kooskõlastus 22.08.2022)

 

 

Tallinna elaniku makstav hind koos km-ga eurot

Lapsevanema makstav hind koos km-ga eurot

Sõimeealise lapse toidupäev 1,5-3 a

0,09

1.89

Aiaealise lapse toidupäeva

0,09

2.09

 

  

Viimati uuendatud 05.01.2023