Teadmiseks lapsevanemale PDF Prindi Saada link

 KOHATASU JA TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine vaata määrust

 

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2024 on 100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus)

 

Vanema poolt kaetava kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus. 

 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 27.12.2023 nr HA-4/118 

 

 

 

Alates 01.02.2024 toitlustab lasteaeda P.DUSSMANN Eesti OÜ

 

Toidupäevamaksumus on:

 

Sõimerühmaealise lapse kohta 3,05 eurot päevas, millest 3,04 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

 

Aiarühmaealise lapse kohta 4,561 eurot päevas, millest 4,50 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

 

Toidupäeva maksumuse kinnitamise käskkiri 25.01.2024 nr 1-2/4

 

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.

 

Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298) 

 

 

 

Toidukulude katmise piirmäära kehtestamine alates 1. jaanuar 2024

 

Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määruse nr 31 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.01.2024

 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas.

 

Vaata määrust

 

 

 

Viimati uuendatud 25.01.2024