Teadmiseks lapsevanemale PDF Prindi Saada link

Missugused kulutused kaasnevad lapse lasteasutusse minekuga?

Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. Vaata uut kohatasu määrust.

 

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.09.2017

 

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine

 

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2022 on 79,79 eurot

 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78  Vaata käskkirja

 

 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Vaata määrust

 

 

Kuidas toimub lasteasutuses toitlustamine?

Lasteaias on 3 toidukorda, mis on toidutasu arvestamise aluseks.

 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.
Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298)

 

Alates 1. jaanuarist 2021 toitlustab lasteaeda P.DUSSMANN Eesti OÜ

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

 

 

Alates 1. septembrist 2022 kehtestati ühtne aiatoidupäev (hoolekogu kooskõlastus 22.08.2022)

 

 

Tallinna elaniku makstav hind koos km-ga eurot

Lapsevanema makstav hind koos km-ga eurot

Sõimeealise lapse toidupäev 1,5-3 a

0,09

1.89

Aiaealise lapse toidupäeva

0,09

2.09

 

 


Toidupäeva maksumus:
 Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

 

Viimati uuendatud 01.09.2022