Teadmiseks lapsevanemale PDF Prindi Saada link

Missugused kulutused kaasnevad lapse lasteasutusse minekuga?

Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. Vaata määrust 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.09.2017

 

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine

 

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2020 on 71,25 eurot

 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78  Vaata käskkirja

 

 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Vaata määrust

 


Toiduraha määrab igas lasteaias hoolekogu.

Võttes aluseks Tallinna Lasteaed Pallipõnni hoolekogu koosoleku 30.november 2017  otsuse nr 1 on

alates 1.jaanuarist  2018 Pallipõnnis uus toidupäeva maksumus:

Tallinna 1-3 aastastele lastele 10 senti                 

Tallinna 3-7 aastastele lastele  20 senti

Mittetallinna 1-3 aastastele lastele 1.90  eurot

Mittetallinna 3-7 aastastele lastele 2.20 eurot             

Pallipõnnis tõsteti toidupäeva maksumust viimati 27.09.2012.

 

Lasteaias on 3 toidukorda, mis on toidutasu arvestamise aluseks.

 

Kuidas toimub lasteasutuses toitlustamine?

2018-2020 aastal pakub toitlustusteenust OÜ Tüdrukud.

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.
Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298)

 

 Viimati uuendatud 14.09.2020