Meie visioon, missioon ja põhiväärtused PDF Prindi Saada link

Missioon
Tallinna Pallipõnni lasteaed on uuenev mitmekülgse õpikeskkonnaga lasteaed, kus koostöös soodustatakse lapse terviklikku arengut.

 

Visioon
Tallinna Pallipõnni lasteaed on tervist ja keskkonda väärtustav, arendava õpikeskkonnaga turvaline lasteaed, kus on õpihimulised, iseseisvad ja hoolivad lapsed.

 

Põhiväärtused

Koostöö 
Koostöös perede, kolleegide ja partneritega tegutseme ühiste eesmärkide nimel, jagame vastutust ning vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel toetame lapse arengut.

Hoolivus
Hoolime enda ja teiste heaolust, tervisest, arengust ja ümbritsevast keskkonnast.

 

 

Viimati uuendatud 04.10.2022