Kohatasu ja toidupäeva maksumus PDF Prindi Saada link

Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. Vaata määrust

  

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine

 

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2020 on 71,25 eurot

 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78 Vaata käskkirja

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.09.2017

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

 Vaata määrust

 

Lasteaias on 3 toidukorda, mis on toidutasu arvestamise aluseks.

 

Alates 1.jaanuarist 2021 toitlustab lasteaeda P. DUSSMANN Eesti OÜ

 

Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1.89 eurot päev.

 

Tallinna elaniku makstav hind koos km-ga eurot

Lapsevanema makstav hind koos km-ga eurot

Sõimeealise lapse toidupäev 1,5-3 a

0,09

1.89

3-5 a aiaealise lapse toidupäev 

0,0

1.97

5-6a aiaealise lapse toidupäeva

0,09

2.09

6-7 a aiaealise lapse toidupäev

0,15

2.15

Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

 

 

Viimati uuendatud 30.12.2020