Kohatasu ja toidupäeva maksumus PDF Prindi Saada link

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.09.2017

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

 Vaata määrust

 

Koolieelse munitsipaallasteasutuse vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra kinnitamine

Vanema poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1.jaanuar 2018 on 61,00 eurot

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674

Vaata: Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr §2 alusel

 

Toiduraha on määratud vastavalt konkreetse lasteasutuse hoolekogu otsusele.

 

Võttes aluseks Tallinna Lasteaed Pallipõnni hoolekogu koosoleku 30.november 2017  otsuse nr 1 on

alates 1.jaanuarist  2018 Pallipõnnis uus toidupäeva maksumus:

Tallinna 1-3 aastastele lastele 10 senti                 

Tallinna 3-7 aastastele lastele  20 senti

Mittetallinna 1-3 aastastele lastele 1.90  eurot

Mittetallinna 3-7 aastastele lastele 2.20 eurot             

Pallipõnnis tõsteti toidupäeva maksumust viimati 27.09.2012.

 

Lasteaias on 3 toidukorda, mis on toidutasu arvestamise aluseks.

 

 

 

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada:

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna linnakantselei finantsteenistuse pangaarvele;
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemisest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
  • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • parim ja lihtsaim võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega;
  • Tallinna Lasteaed Pallipõnn arved koostab Tallinna Haridusameti II sektori raamatupidamise osakond, kontakt: krista.maetalu [ät] tallinnlv.ee;
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile

 

Viimati uuendatud 04.01.2018