2023-2024 õppeaasta ürituste kava PDF Prindi Saada link

 

Üritus

Toimumise aeg

Vastutajad

September-keeleõppekuu

 

 

KIK-i projekt koolieelikutele MTÜ Loodusmaa aktiivõppeprogramm Rõõsal „Saame sõpradeks, mina olen raba“

5.september

õppealajuhataja

Vanavanemate nädal, vanaemad-vanaisad rühmas lugusid vestmas, ette lugemas

4-8. september

rühmaõpetajad

Lugemistund ülelasteaialine

8. september

rühmaõpetajad

Sõnapilvede koostamine rühmas (murded, naljakad, vanad ja teise tähendusega sõnad) ja näitus

septembri jooksul,

näitus üles 29.september

rühmaõpetajad

Kartulivõtu nädal rühmas, kokanduse kartulitoidu valmistamine

4-8 september 

rühmaõpetajad

Sügislaat ja sportlikud tegevused koos lastevanematega

18.september

rühmaõpetajad, liikumisõpetajad

Maailmakoristuspäev

11-15. september

rühmaõpetajad

Õpetajate heategevuslik etendus

20.september

teatrigrupp

Euroopa spordinädala üritus lisaks külalised Delfiin, Sõbrake, Täheke ja Tammetõru vene rühmad

23-30 september

õppealajuhataja, liikumisõpetajad, logopeedid

Oktoober- selge sõnumi kuu

 

 

Muusikapäev, õhtul saalis

 

Pillerkaare Piilude õpetajad

Nutijaht

 

Õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Õuesõppepäev

 

 

Postipäev rühmas (kirja, sõnumi, kaardi saatmine posti teel)

 

rühmaõpetajad

Sügispidu, õues

10.oktoober

muusikaõpetajad

Selge sõnumi nädal, iga rühm teeb kliima või keskkonnateemalise esitluse (poster, video, lavastus, luuletus jms.)

16-20. oktoober

rühmaõpetajad

Miku-Manni lasteteatri etendus „Kes ei tööta see ei söö“ (nukuetendus)

31. oktoober

 

õppealajuhataja

November- hõimukuu

 

 

Hõimupuude valmistamine rühmas

novembri jooksul

rühmaõpetajad

Isadepäeva tähistamine rühmasiseselt pereüritusena

 

rühmaõpetajad

Mardi-Kadri folgipidu

 

muusikaõpetajad, Aire Gruzdev

Mardipäeva ja kadripäeva tähistamine rühmas, vanarahva kombed, traditsioonid

 

rühmaõpetajad

Koolieelikud Arte gümnaasiumiga tutvumas

 

õppealajuhataja

Vanade asjade näitus saalis

 

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Jõulukaartide joonistamine, meisterdamine rühmas heategevuseks

novembri jooksul

rühmaõpetajad

Loomade varjupaigale tekkide, rätikute, patjade jms. kogumine koostöös peredega

novembri jooksul

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Detsember-traditsioonide kuu

 

 

Piparkookide küpsetamine rühmas heategevuseks

1-9.detsember

rühmaõpetajad

Advenditule süütamine

4.detsember

õppealajuhataja, muusikaõpetajad

Näärisokk tuleb külla

7.detsember

liikumisõpetajad

Jõulupeod (vana-aja traditsioonid)

13-19.detsember

õppealajuhataja, muusikaõpetajad, rühmaõpetajad

Jaanuar-mitmekultuurilisuse kuu

 

 

Kuuse ärasaatmine

 

muusikaõpetajad

Iga rühm tutvustab ühte riiki, kes on mõjutanud Eesti kultuuri (toidud, kultuur, kombed, keel jms.), kuu lõpuks valmib igal rühmal raamat.

Jaanuari jooksul

rühmaõpetajad

Lepatriinu lasteteatri etendus „Peremees ja sulane

12. jaanuar

 

õppealajuhataja

Veebruar-kodukuu

 

 

Tordipäev

1.veebruar

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Õpetajate heategevuslik etendus

 

teatrigrupp

Lasteaia sünnipäeva pidu

 

liikumisõpetajad, muusikaõpetajad

Vastlapäev

 

liikumisõpetajad

Kodu teemalise luuletuse tegemine rühmas koos lastega

veebruari jooksul

rühmaõpetajad

Eesti Vabariigi sünnipäev kaitseliitlastega

 

muusikaõpetaja,

õppealajuhataja, liikumisõpetjad

Luulekonkurss Eesti keele kaunis kõla Pallipõnni eelvoor

 

rühmaõpetajad, logopeedid

Märts-sõnakunsti kuu

 

 

Emakeele päev (luuletuste lugemine)

14. märts

rühmaõpetajad

Laste etendused

 

rühmaõpetajad

Kanutiaia Kann

 

 

Mustamäe teatrifestival

 

õppealajuhataja

Aprill- nutikuu

 

 

Eesti kunstnike tuntud maalide või skulptuuride lavastamine (ülelinnaline üleskutse lasteadadele), Padleti foto, pealkiri

aprilli jooksul

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Lasteteater Muff etendus „Noodilugu“ (suurte nukkudega nukuetendus)

10. aprill

 

õppealajuhataja

Robootika tunnid Arte gümnaasiumis (nutikuu üritus)

 

robootika töögrupp

Õuesõppepäev

 

rühmaõpetajad

Munaveeretamise päev

 

liikumisõpetajad, muusikaõpetajad

Pallipõnni Pallipidu koos Mustamäe lasteaedadega

 

õppealajuhataja, liikumisõpetajad

Kirivööde joonistamine rühmas

aprilli jooksul

rühmaõpetajad

Mai- Euroopa keelte kuu

 

 

Kirivööde näitus lasteaia aial

3.maiks

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Emadepäeva peod

6-10.mai

muusikaõpetajad, rühmaõpetajad

Kevadlaat, muusikategevused koos lastevanematega

 

rühmaõpetajad, muusikaõpetajad

Kooliminejate kohvik ja öö lasteaias

 

rühmaõpetajad

Ülelinnaline lasteaedade tantsupidu

23.mai kell 16.00 lasteaia hoovis

muusikaõpetajad

Rahvuste festival

 

korraldusmeeskond

Lõpupeod

27-31.mai

õppealajuhataja, rühmaõpetajad, muusikaõpetajad

Juuni-laulu – ja tantsukuu

 

 

Õpetajate etendus

 

teatrigrupp

Suveohutuspäev

 

 

Juuli - mängukuu

 

 

August – mõistatuste ja vanasõnade kuu

 

 

 

 

Suuremad projektid läbi õppeaasta

  • Kultuurisein, külastatud kultuuriobjektide kaardistamine, info lisamine külastusest – joonistused, postrid, infovoldikud jms.

  • Tervisemeeskonna liikumisülesanne peredele igas kuus (spordialade tutvustamine)

  • Sotsiaalsete oskuste ülesanne peredele igas kuus

  • Kiusamisest vabaks karud koju projekt, kodukülastuse päeviku sisseviimine

  • Robootika nädal rühmas 1x kuus, välja arvatud detsember ja mai

 

Lisatud 01.09.2023