Toitlustamine PDF Prindi Saada link

Alates 01.02.2024 toitlustab lasteaeda P.DUSSMANN Eesti OÜ

Toidupäevamaksumus on:

Sõimerühmaealise lapse kohta 3,05 eurot päevas, millest 3,04 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

Aiarühmaealise lapse kohta 4,561 eurot päevas, millest 4,50 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

Toidupäeva maksumuse kinnitamise käskkiri 25.01.2024 nr 1-2/4

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.

Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298) 

 

Toidukulude katmise piirmäära kehtestamine alates 1. jaanuar 2024

Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määruse nr 31 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanikeregistrisse kantud lastele alates 01.01.2024

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas.

Vaata määrust

 

Viimati uuendatud 25.01.2024

 

 

 

 

 

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusest nr 17 kompenseeritakse toidupäeva maksumusest Tallinna lastele 1-3 aastastele  1.80 ja aiaealistele 2 eurot.