Toitlustamine PDF Prindi Saada link

Alates 1. jaanuarist 2021 toitlustab lasteaeda P.DUSSMANN Eesti OÜ

Toit valmib Akadeemia tee 50, Pallipõnni lasteaia köögis. 

 

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode.
Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298) 

 

 

Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1.89 eurot päev.

 

 

Tallinna elaniku makstav hind koos km-ga eurot

Lapsevanema makstav hind koos km-ga eurot

Sõimeealise lapse toidupäev 1,5-3 a

0,09

1.89

3-5 a aiaealise lapse toidupäev 

0,0

1.97

5-6a aiaealise lapse toidupäeva

0,09

2.09

6-7 a aiaealise lapse toidupäev

0,15

2.15

 

Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Vaata määrust

 

 

Viimati uuendatud 30.12.2020

 

 

 

 

 

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusest nr 17 kompenseeritakse toidupäeva maksumusest Tallinna lastele 1-3 aastastele  1.80 ja aiaealistele 2 eurot.