Meie tegemised
KRÕLLID KÄISID TALLINNA LOOMAAIA ZOOKOOLIS PDF Prindi Saada link

28. septembril käisid Krõllide rühma lapsed Tallinna Loomaaia Zookooli tunnis "Koduloomade põnev elu".

Lapsed tutvusid kodu - ja taluloomadega, nägid neid oma silmaga ja said neid ka paitada. Zookoolis jagati lastele teadmisi, kuidas lindude ja loomade eest õigesti hoolitseda.

lo1 lo2 lo3 lo4 lo5

 

Lisatud 03.10.201

  
NAKSITRALLID OSALESID SINILINNU LASTEAIA ÕUESÕPPEPÄEVAL PDF Prindi Saada link

24. septembril 2018 toimus Tallinna Sinilinnu lasteaias traditsiooniline õuesõppepäev "Loodusrada kutsub külla", kus Pallipõnni lasteaiast osales seekord Naksitrallide rühm.

 

Üritus algas rongkäiguga, millele järgnes lasteaia direktori tervitus ja hommikuvõimlemine Sinilinnuga. Seejärel läbisid lapsed loodusraja, kus igas punktis ootas põnev tegevus.

Õpetajate juhendamisel tehti vahavadid katseid, harjutati prügisorteerimist, meisterdati liblikaid, räägiti puhta vee tähtsusest ja kasutamisest ning mängiti looduse bingot, kus lapsed pidid tundma lehtpuude lehti ja okaspuid. 

 

Suur tänu Sinilinnu lasteaia õpetajatele ja juhtkonnale vahav ürituse eest!

sinilind1 sinilind2 sinilind3 sinilind4 sinilind5 sinilind6

 

Lisatud 25.09.2018

 

 

 

 
NAKSITRALLID KÄISID STAABI - JA SIDEPATALJONI LAHTISTE USTE PÄEVAL PDF Prindi Saada link

21. septembril 2018 toimus traditsiooniline Staabi - ja sidepataljoni lahtiste uste päev.

 

Pallipõnni lasteaiast osales lahtiste uste päeval Naksitrallide rühm.

Lapsed said tutvuda ajateenijate igapäevaelu, relvastuse, varustuse ja tehnikaga. Pataljoni ringkäigu jooksul tutvustati lastele kasarmuid, näidati relvi, sidevahendeid ja sõidukeid.

Peale sõdurilõunat tehti näomaskeeringuid, läbiti takistusrada ja tutvuti sõduri majutusega välitingimustes.

 

Staabi - ja sidepataljoni lahtiste uste päeval osales kokku 800 last.

sõdur1 sõdur2 sõdur3 sõdur4 sõdur5

 

Lisatud 24.09.2018

 

 

 

 
KARLSSONITE RÜHM OSALES MINI SOS-il PDF Prindi Saada link

20. septembril 2018 toimus Mustamäel Männi pargis ohutusalane teabepäev mini SOS (Sina Oskad Aidata). Lastele jagasid teadmisi Kaitseliit, munitsipaalpolitsei, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, politsei ja tööinspektsioon.

 

Pallipõnni lasteaiast osales üritusel Karlssonite rühm. Muuhulgas said lapsed teada, miks ei tohi süstlaid üles korjata, lego klotse jätta põrandale vedelema, kõndimise ajal nutitelefoni näppida ja mängu püssiga tänaval mängida.

Koos munitsipaalpolitseiga õpiti ületama reguleerimata ülekäigurada, tutvuti kaitseliitlase varustusega ja õpiti kuidas õigesti hambaid pesta.

 

Ohutusalane teabepäev toimub igal aastal Männi pargis, ürituse eestvedajaks on Mustamäe Linnaosavalitsus.

sos1 sos2 sos3 sos4

 

Lisatud 21.09.2018

 

 

 

 

 
PALLIPÕNNI LAPSED SPORTISID JA ÕPPISID METSAS PDF Prindi Saada link

19 ja 20. Septembril käisid Pallipõnni lasteaia 4-7 aastased lapsed Mustamäe metsas sportimas. Lisaks jooksmisele said lapsed lahendada meelte keskustes erinevaid ülesandeid, kasutades selleks oma kõiki meeli.

 

Kompimise teel arvati ära milline on kivi, käbi, sammal või oks, vaadeldi ja otsiti erinevaid värve loodusest, maitsti jõhvikaid ning haistmise teel õpiti tundma erinevaid puu – ja köögivilju.

Lapsed tundsid rõõmu metsas liikumisest ja oskasid panna tähele oma ümber toimuvat. Kuna on liiklusnädal, siis teel metsa ja tagasi õpiti kuidas tänaval ohutult liigelda.

 

Lisaks Pallipõnni lastele osales spordipäeval ka Tallinna Kiikhobu lasteaia koolieelikute rühm.

19sept1 19sept2 20sept1 20sept2 20sept3 19sept3

 

Lisatud 21.09.2018

 

 

 

 
PALLIPÕNNI LASTEAIAS PEETI SÜGISLAATA PDF Prindi Saada link

Esmaspäeval, 17. septembril peeti Pallipõnni lasteaias sügislaata „Eestimaisest terve Eesti“.


Lisaks kauplemisele said emad, isad koos lastega maalida oma sünnipaiga rahvarõiva mustreid. Eesti 100 juubeliaasta puhul lõid töötajad ja vanemad koostöös Pallipõnni regilaulu, hetkel 79 realise, kuid töö jätkub.

 

Laadal oli müügiks ainult puhas eestimaine puu – ja köögivili ning hoidised, mis aitavad hoida meid tervena.


Suur tänu kõikidele, kes aitasid täita laadaletid ja olid abiks müümisel.

KOMPOTID KÖÖGIVILJAD MOOSID REGILAUL

 

Lisatud 18.09.2018


 

 

 

 
PALLIPÕNNI LAPSED OSALEVAD KIK-i PROJEKTIS PDF Prindi Saada link

Pallipõnni lasteaia 4-6 aastased lapsed osalevad 2018-2019 õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis " Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal ", mida rahastab KIK. 

 

Projekti tegevusena osalevad lapsed kvalifitseeritud programmijuhtide juhendamisel mängulistes aktiivõppeprogrammides, mille käigus õpitakse vaatlema, uurima ja avastama loodust läbi viie erineva meele. Õpitakse tundma  meie metsades kasvavaid taimi, puid ja metsaelanikke. Omandatakse teadmisi loodushoiust. Õuesõppeprogrammides osalemine toetab laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel ning võimaldab avastada loodust vahetus keskkonnas.

 

Õuesõppeprogrammid viivad läbi MTÜ Loodusmaa ja MTÜ Ökokratt. Projektis osalevad kokku kaheksa rühma lapsed.

 

 

11. septembril 2018 käisid Naksitrallide ja Pokude rühma lapsed Rõõsal MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogrammis "Avastades meeli".  Metsaretke käigus avastasid lapsed vahetu kogemuse kaudu looduse mitmekesisust, kasutades selleks kõiki oma viite meelt. Lapsed õppisid tundma metsas kasvavaid taimi nuusutades, maitstes, kompides ja vaadeldes. Uuriti milliseid marju ja seeni tohib süüa ja milliseid mitte. Suletud silmadega kuulati metsast kostvaid hääli, mängiti vahvaid metsamänge ning tunti rõõmu piknikust rabajärve ääres.

 

11.spt 1 11.sept.2 11.sept.3 11.sept.4 11.sept5 11.sep6 11.sept8 11.sept.7

 

12. septembril 2018 käisid Töntsa-Täntsade ja Tuulesellide rühma lapsed Sakus MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogrammis "Saame sõpradeks, mina olen mets". Üheskoos uuriti, mis teeb metsast metsa. Saadi teada, millised puud meie metsades kasvavad, kes on tavalisemad metsaelanikud, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas mets meid aidata saab. Mängiti õpetlikke metsamänge ja avastati metsaelu läbi kõigi oma viie meele.

12.sep1 12.sep2 12.sep3 12.sep4 12.sep5 12.sep6 12.sep7 12.sep8

 

2019 aasta aprilli kuus sõidavad Pillerkaare Piilude, Vikerkaare Tibude, Krõllide ja Pätude rühma lapsed Kodasoole, kus osalevad MTÜ Ökokratt õuesõppeprogrammis "Meeled aitavad".

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

Lisatud 14.09.2018

 

 

 

KIK - i projekt "Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal"

     

 

KIK väike

Pallipõnni lasteaia 4-6 aastased lapsed osalevad 2018-2019 õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis " Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal ", mida rahastab KIK. 

 

Projekti eesmärk: Läbi mängulise avastusõppe on lapsed omandanud vahetu kogemuse kaudu teadmisi looduse mitmekesisusest. Lapsed on kasutanud looduse tundmaõppimiseks erinevaid meeli. Projektis osalenud lapsed oskavad vähemalt 3 lausega rääkida millised puud ja taimed meie metsades kasvavad, kes on tuntumad metsaelanikud ning kuidas hoida loodust.

 

Projekti tegevusena osalevad lapsed kvalifitseeritud programmijuhtide juhendamisel mängulistes aktiivõppeprogrammides, mille käigus õpitakse vaatlema, uurima ja avastama loodust läbi viie erineva meele. Lapsed õpivad tundma  meie metsades kasvavaid taimi, puid ja metsaelanikke. Omandatakse teadmisi loodushoiust. Õuesõppeprogrammides osalemine toetab laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel ning võimaldab avastada loodust vahetus keskkonnas.

Õuesõppeprogrammid viivad läbi MTÜ Loodusmaa ja MTÜ Ökokratt. Projektis osalevad kokku 8 rühma lapsed.

Projekti tegevused:

MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogramm „Avastades meeli“

11. septemberil 2018 käisid Naksitrallide ja Pokude rühma lapsed Rõõsal. Metsaretke käigus õppisid lapsed läbi vahetu kogemuse loodust tundma, kasutades selleks kõiki oma viite meelt. Lapsed õppisid tundma metsas kasvavaid taimi nuusutamise, maitsmise, kompimise ja vaatlemise teel. Uuriti ja vaadeldi milliseid marju ja seeni tohib süüa ja milliseid mitte. Suletud silmadega kuulati metsast kostvaid hääli, mängiti vahvaid metsamänge  ning tunti rõõmu piknikust rabajärve ääres.

 

MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogramm „Saame sõpradeks, mina olen mets“

12. septemberil 2018 käisid Töntsa-Täntsade ja Tuulesellide rühma lapsed Sakus metsaga sõbraks saamas. Üheskoos uuriti, mis teeb metsast metsa. Saadi teada, millised puud meie metsades kasvavad, kes on tavalisemad metsaelanikud, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas mets meid aidata saab. Mängiti õpetlikke metsamänge ja avastati metsaelu läbi kõigi oma meelte.

 

 

 
PILLERKAARE PIILUD OLID EDUKAD PARDIRALLI LOOVTÖÖDEKONKURSIL PDF Prindi Saada link

pardiralli

Pillerkaare Piilude rühm osales 2018 aasta kevadel Pardiralli loovtööde võistlusel.

 

Eduka osalemise eest premeeriti nende tööd  5 suurepärase lauamänguga.

Loovtööde konkursi korraldajaks olid Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, SA Kingitud Elu ja Heategevusfond Minu Unistuste päev.

 

Lisatud 04.09.2018

 

 

 

 
ÕPETAJATE ETENDUS "KUIDAS SUPIKULP LASTEAIAS KÄIS" PDF Prindi Saada link

Õppeaasta lõpetuseks valmis Pallipõnni õpetajatel lavastus "Kuidas supikulp lasteaias käis".

 

Humoorikas etendus esmapilgul üsna tavalisest lasteaiapäevast võeti laste poolt väga hästi vastu, kuna rollides olid jälle oma õpetajad ning oli ka palju äratundmisrõõmu.

 

Osades mängisid õpetajad Aagota Saare, Mailika Rõõs, Marika Poolakese, Triin Notton, Anneli Laursoo, Liisi Pikpoom, Raili Mitt, Eva Riivik ja Kai Jaaniste.

Suur tänu näitlejatele vahva etenduse eest!

IMG 0115 IMG 0121 IMG 0125 IMG 0130 IMG 0133 IMG 0143

 

Lisatud 11.06.2018

 

 

 

 
«AlgusEelmine12345678910JärgmineLõpp»

Lehekülg 9 / 33