VIPLALATE RÜHMAS MÄNGITI EMOTSIOONIDE BINGOT Prindi

Pallipõnni lasteaia Viplalate rühma lapsed mängisid rühmas Emotsioonide Bingot, kus õpiti tundma erinevaid emotsioone. 

 

Lapsed avasid rühmatelefoni abil QR koode, arvasid ära piltidel olevaid emotsioone ning lahendasid erinevaid ülesandeid, kus tuli koos tantsida, valgustahvlil sõbraga koos maja ehitada, sõpra juhendada takistusraja läbimisel, "kadedusklotsidest" erinevaid kujundeid moodustada ning vaikuseminutite ajal oma ümbrusest kostvaid helisid ära arvata.

 

Lapsed olid tublid ning oskasid tegutseda grupis ühise eesmärgi nimel.

emomäng1 emomäng2 empmäng3 emomäng4 emomäng5

 

Lisatud 04.11.2021