PALLIPÕNNI LASTEAED KOGUB OMA ERASMUS+ PROJEKTIGA PARIMAID PRAKTIKAID Prindi

Oma Erasmus+ projektiga Be-Child kogub Pallipõnni lasteaed erinevate Euroopa riikide praktikaid ja vajadusi laste sotsio-emotsionaalsete oskuste toetamiseks.

 

Projekti eesmärk on tõsta alushariduse õpetajate pädevusi arendamaks laste sotsio-emotsionaalseid oskusi. Projekti tulemusel uuenevad kasutatavad meetodid loomaks efektiivsema õpikeskkonna.

Tänaseks on kogutud kokku riikide parimad praktikad, millest ühte valikut võib näha siit: https://bechild.hi.is/compendium-of-good-practices/

 

Meie hea praktika näite „Numbrisõbrad“ eesmärgiks oli arendada laste suhtlemisoskust kaaslastega läbi meekonnatöö. Tegevuse käigus moodustasid lapsed gruppe, jagasid grupi sees omavahel ülesandeid, sõlmisid kokkuleppeid ja võtsid vastu ühiseid otsuseid. Tegevus andis lastele hea emotsiooni ja kokkukuuluvustunde ning nad suhtlesid omavahel aktiivselt, näitasid üles iseseisvust ja loovust.

 

Hetkel on käimas Eesti lasteaiaõpetajatelt küsimustike kogumine ja nende najalt kokkuvõtte tegemine, et saada ülevaade, kuidas näevad Eesti lasteaiaõpetajad laste sotsio-emotsionaalseid oskusi ning kuidas neid saaks toetada.

numbrisõbrad1 numbrisõbrad 2

 

 

Lisatud 15.03.2021