TUULESELLIDE LAPSED ÕPIVAD ÕUES KOOSTÖÖD TEGEMA Prindi

Pallipõnni lasteaia Tuulesellide rühma lapsed õpivad õues tegema koostööd, pidama läbirääkimisi ja tegema kokkuleppeid.

 

Puude vahele oli tõmmatud nöörist teekond. Lapsed kõndisid mööda rada kinniseotud silmadega, toetudes kaaslaste suulistele juhistele. Tegevuse käigus nägid lapsed vajadust küsida abi ja pakkuda abi. Samuti kogeti täpsete juhiste ja omadussõnade kasutamise vajalikkust.

 

Laste ülesanne oli läbida puude vahele nööridest ehitatud "ämblikuvõrk". Esialgu proovis iga laps individuaalselt "ämblikuvõrgu" aukudest läbi minna. Järgmise tasemena tuli "ämblikuvõrk" läbida grupina - see tähendab igat auku tohtis läbida ainult üks laps. Lapsed pidid omavahel läbirääkimiste teel välja selgitama, kes millisest august läbi läheb, arvestades laste võimeid ja huvisi. Viimase tasemena läbiti "ämblikuvõrk" selliselt, et nööridele vastu ei tohtinud minna - selleks küsisid lapsed üksteise abi ning toetasid ja julgustasid üksteist. 

 

Laste vahel toimis hea koostöö, koos oldi julgemad proovima ja katsetama, nuputati ning küsiti üksteiselt nõu, peeti läbirääkimisis ja tehti kokkuleppeid.

nö1 nö2 nöab1 nöab2

 

Lisatud 18.05.2020