PALLIPÕNNI LAPSED OSALEVAD KIK-i PROJEKTIS PDF Prindi Saada link

Pallipõnni lasteaia 4-6 aastased lapsed osalevad 2018-2019 õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis " Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal ", mida rahastab KIK. 

 

Projekti tegevusena osalevad lapsed kvalifitseeritud programmijuhtide juhendamisel mängulistes aktiivõppeprogrammides, mille käigus õpitakse vaatlema, uurima ja avastama loodust läbi viie erineva meele. Õpitakse tundma  meie metsades kasvavaid taimi, puid ja metsaelanikke. Omandatakse teadmisi loodushoiust. Õuesõppeprogrammides osalemine toetab laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel ning võimaldab avastada loodust vahetus keskkonnas.

 

Õuesõppeprogrammid viivad läbi MTÜ Loodusmaa ja MTÜ Ökokratt. Projektis osalevad kokku kaheksa rühma lapsed.

 

 

11. septembril 2018 käisid Naksitrallide ja Pokude rühma lapsed Rõõsal MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogrammis "Avastades meeli".  Metsaretke käigus avastasid lapsed vahetu kogemuse kaudu looduse mitmekesisust, kasutades selleks kõiki oma viite meelt. Lapsed õppisid tundma metsas kasvavaid taimi nuusutades, maitstes, kompides ja vaadeldes. Uuriti milliseid marju ja seeni tohib süüa ja milliseid mitte. Suletud silmadega kuulati metsast kostvaid hääli, mängiti vahvaid metsamänge ning tunti rõõmu piknikust rabajärve ääres.

 

11.spt 1 11.sept.2 11.sept.3 11.sept.4 11.sept5 11.sep6 11.sept8 11.sept.7

 

12. septembril 2018 käisid Töntsa-Täntsade ja Tuulesellide rühma lapsed Sakus MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogrammis "Saame sõpradeks, mina olen mets". Üheskoos uuriti, mis teeb metsast metsa. Saadi teada, millised puud meie metsades kasvavad, kes on tavalisemad metsaelanikud, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas mets meid aidata saab. Mängiti õpetlikke metsamänge ja avastati metsaelu läbi kõigi oma viie meele.

12.sep1 12.sep2 12.sep3 12.sep4 12.sep5 12.sep6 12.sep7 12.sep8

 

2019 aasta aprilli kuus sõidavad Pillerkaare Piilude, Vikerkaare Tibude, Krõllide ja Pätude rühma lapsed Kodasoole, kus osalevad MTÜ Ökokratt õuesõppeprogrammis "Meeled aitavad".

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

Lisatud 14.09.2018

 

 

 

KIK - i projekt "Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal"

     

 

KIK väike

Pallipõnni lasteaia 4-6 aastased lapsed osalevad 2018-2019 õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis " Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2018-2019 õppeaastal ", mida rahastab KIK. 

 

Projekti eesmärk: Läbi mängulise avastusõppe on lapsed omandanud vahetu kogemuse kaudu teadmisi looduse mitmekesisusest. Lapsed on kasutanud looduse tundmaõppimiseks erinevaid meeli. Projektis osalenud lapsed oskavad vähemalt 3 lausega rääkida millised puud ja taimed meie metsades kasvavad, kes on tuntumad metsaelanikud ning kuidas hoida loodust.

 

Projekti tegevusena osalevad lapsed kvalifitseeritud programmijuhtide juhendamisel mängulistes aktiivõppeprogrammides, mille käigus õpitakse vaatlema, uurima ja avastama loodust läbi viie erineva meele. Lapsed õpivad tundma  meie metsades kasvavaid taimi, puid ja metsaelanikke. Omandatakse teadmisi loodushoiust. Õuesõppeprogrammides osalemine toetab laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel ning võimaldab avastada loodust vahetus keskkonnas.

Õuesõppeprogrammid viivad läbi MTÜ Loodusmaa ja MTÜ Ökokratt. Projektis osalevad kokku 8 rühma lapsed.

Projekti tegevused:

MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogramm „Avastades meeli“

11. septemberil 2018 käisid Naksitrallide ja Pokude rühma lapsed Rõõsal. Metsaretke käigus õppisid lapsed läbi vahetu kogemuse loodust tundma, kasutades selleks kõiki oma viite meelt. Lapsed õppisid tundma metsas kasvavaid taimi nuusutamise, maitsmise, kompimise ja vaatlemise teel. Uuriti ja vaadeldi milliseid marju ja seeni tohib süüa ja milliseid mitte. Suletud silmadega kuulati metsast kostvaid hääli, mängiti vahvaid metsamänge  ning tunti rõõmu piknikust rabajärve ääres.

 

MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogramm „Saame sõpradeks, mina olen mets“

12. septemberil 2018 käisid Töntsa-Täntsade ja Tuulesellide rühma lapsed Sakus metsaga sõbraks saamas. Üheskoos uuriti, mis teeb metsast metsa. Saadi teada, millised puud meie metsades kasvavad, kes on tavalisemad metsaelanikud, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas mets meid aidata saab. Mängiti õpetlikke metsamänge ja avastati metsaelu läbi kõigi oma meelte.