2018-2019 õppeaasta lühiprojektides osalemine Prindi

1. Suukool.ee projekt "Laste hammaste tervis" - Pillerkaare Piilud, Pöial-Liisid, Krõllid, Naksitrallid, Töntsa-Täntsad, Pokud

Tallinna Pallipõnni lasteaia Krõllide rühma lapsed käisid Tervishoiu muuseumi õpitoas "Hambad".

Kuna Krõllide rühm osaleb sellel õppeaastal Suukooli projektis, siis Tervishoiu muuseumi õpitoast saadud teadmised kinnistasid aasta jooksul räägitut.

Õpitoa lõpus said lapsed teha endale meelepärase värvi ja lõhnaga hambapasta.

krõllid hambatunnis väike

2. Raamatuprojekt -Pillerkaare Piilud

3. Päästeameti ennetustöö projekt "Tulest targem"- 40 koolieelikut

5. detsembrik 2018 käisid lasteaias külas Nõmme Päästekomando päästjad, kes rääkisid koolieelikutele tuleohutusest. Lapsed said teada kuidas tulekahjud võivad tekkida, kuidas neid ära hoida ja mida teha kui on juhtunud õnnetus.

Lastele tuletati meelde suitsuandusri vajalikkust, mängiti õppemängu ja tutvuti õues päästeauto ja sinna juurde kuuluva tehnikaga.

Päästjate arvates on Pallipõnni koolieelikud targad ja teadlikud tuleohutusest.

  päästjad1 päästjad2 päästjad3 päästjad4 päästjad5

4. Huvitava Bioloogia kool - Krõllid, Naksitrallid

5. Laste esmaabi projekt "Oskan ja aitan"- Karlssonid

26. novembril käisid Karlssonite rühmas külas esmaabi projekti "Oskan ja aitan" meeskonna liikmed. Eldredis töötav medõde Sirje Vainlo õpetas lastele elustamisnuku Anne peal elustamist ja südame massazi tegemist. Lisaks õpiti asendi fikseerimist, haavade sidumist ning rõhksideme kinnitamist.

Üheskoos tuletati meelde, kuidas hädaabi numbrile helistada.

 Esmaabi projekti lõpuüritus toimub 6. detsembril 2018 Tallinna Lastehaigle saalis, kus esmaabi oskusi ja teadmisi näitavad teiste seas ka Karlssonite rühma 6-st lapsest koosnev võistkond.

20181126 155241 1 20181126 160121 20181126 162032

6. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolitussarjas "Kõik on sinu kätes", mille eesmärk on õpetada lastele kätepesu võtteid, et vältida seeläbi nakkushaiguste levikut.

 27. mail käisid Krõllide rühmas külas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid, kes õpetasid lastele, kuidas käsi pesta. Lapsed said aparaadi abil vaadata, kui hästi nad oma käsi pesid.

 Räägiti veel ka käega suu katmisest aevastamise ja köhimise korral ning küünte hooldusest.

 Lõpetuseks tuli üks vahva tants, mis aitas kinnistada juba õpitut. 

  krõllide tervishoid väike1 krõllide tervishoid väike2

7. Tootjaorganisatsiooni OÜ projekt.

29. jaanuaril 2019 külastasid Tallinna Pallipõnni lasteaeda loodusesõbrad Liina ja Tiina, kes jagasid koolieelikutele teadmisi selle kohta, kuidas hoida loodust meie ümber puhtana.

 Üheskoos lastega arutleti teemal, kus on prügi koht, kuidas prügi õigesti sorteerida ja mis saab prügist edasi. Projekti raames viisid Liina ja Tiina läbi lõbusa õppetegevuse, kuhu olid kaasatud ka lapsed ning kus lastel tuli aidata loodusesõpradel prügi õigesti sorteerida.

Õppetegevuse käigus said lapsed tead, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida maakera puhtamana.

Ürituse lõpus said kõik projektis osalenud lapsed ja õpetajad endale looduseõbra märgi.

liinatiina1 liinatiina2 liinatiina3 liinatiina4 liinatiina5

 

 Viimati uuendatud 01.06.2019