2016-2017 õppeaasta lühiprojektid PDF Prindi Saada link

 

Projekt „Aitan lapsed kunsti juurde” LC Hansa 2016. aasta heateopäev

 

14. oktoobril 2016 viisime projekti "Aitan lapsed kunsti juurde" raames1 Pallipõnnide Lasteaia Krõllide ja Vikerkaare rühma lapsed Niguliste kirik-muuseumisse. Lapsed selles rühmas on erinevates vanustes (3-7 aastased) ja pisut erilisemad.

1 Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde” saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele ning sponsoritele. Kogu annetatud raha läheb laste muuseumikülastuste tarbeks.

Kell hakkas lähenema 10-le ning peagi avas muuseum uksed. Meid ootasid soojad muuseumiruumid, mistõttu vabastasime endid üleriietest.

Esmalt tutvustas Niguliste haridustöö kuraator Külli meile muuseumit, rääkides kui vana see kirik on, mitmekordne maja võiks mahtuda kiriku võlvide alla või kuhu pandi vanasti jahu- ja viljakotid. Uudistasime milline hiigel-küünlajalg seal oli.

Siis aga läks lahti "Lõvijaht Nigulistes". Muuseumitunnis otsisime Niguliste kunstiteostelt ja igalt poolt mujaltki lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tegid lapsed tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uurisime, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Lapsed said ka kirikukella helistada.

Ühispildi tegime Niguliste kiriku altari ees. See altar on väga eriline seetõttu, et altari sees on peidus hiliskeskaegsed puuskulptuurid. Altar avatakse vaid kolm korda aastas, uuri välja millal ja mine uudistama.

Muuseumitunni lõpus joonistasid lapsed endale igaüks oma lõvi.

Meie klubi president Triin jagas lastele ka väikese maiuse nii muuseumi kui lasteaiaõpetajate Meie klubi eelmise aasta president Heli koostas igale lapsele väikse üllatusmapi, mis sisaldas erinevaid pilte, mida lapsed saavad hiljem lasteaias uudistada ja värvida.

Tänulilled said nii muuseum kui ka lasteaia Krõllide rühma õpetajad.

Täname südamest Niguliste muuseumi peret koos imelise giidi Külliga, Pallipõnnide lasteaia Krõllide ja Vikerkaare rühma lapsi ja õpetajaid ning LC Tallinn Hansa kõiki liikmeid. Nii suur toetus klubi liikmeilt andis ainult tõuget ja lusti selle tegemiseks. Aitäh kõigile!

LC Tallinn Hansa tegi head, tõesti südame ja käega!

 

Ilme Ott, LC Tallinn Hansa liige ja Krõllide rühma lapse vanaema

 Lisatud 17.10.2016

 


"Loomad elutoas" biojäätmete kompostiks muutmine

 kompostri raha

komposterkomposter 2

 

Krõllide rühmas on vihmausside komposter.

 Sellel õppeaastal on Tallinna Lasteaed Pallipõnni õppekasvatustöö üheks eesmärgiks õuesõpe, samuti kuulub meie lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Õpetajatena on meie üheks prioriteediks taaskasutus ja loodusthoidev ning -säästev elukeskkond. Leiame, et rühma biojäätmete kompostiks muutmine laste silme all on väga uudne ning haarav. See on hea võimalus jagada lastele teadmisi prügi sorteerimisest, taaskasutusest. Lapsed näevad, kuidas looduses toimub komposteerimine ning kuidas vihmaussid selles osalevad. Hiljem saavad lapsed väärtuslikku mulda kasutada õuealal rühma isiklikul peenramaal (kasvatame seal maitsetaimi).

 

16. septembril, 2015 toimus meie lasteaia hoovis sügisandide laat. Pered tõid laadale müügiks erinevaid sügisande. Krõllide rühm pani koos laadakraamiga välja ka plakati, kus andsime kõigile teada, et laadalt saadava tulu eest plaanime rühma muretseda komposteri mulla ja vihmaussidega. Meie kaasahaaravale projektile pani lõpuks õla alla Pallipõnni lasteaed. Aitäh. Saadud laadatulu kulub nüüd mujale.

 

Võtsime ühendust firmaga Compost- it. Neile väga meeldis meie idee katsetada komposteerimist lasteaias ning 14. oktoobril, 2015 aastal tõi firma esindaja Krõllide rühma soovitud komposteri. Nüüd jälgime kogu rühmaga ja lasteaiaga, kuidas toimub kompostimine. Lapsed annavad vihmaussidele allesjäänud toidujäätmeid, papist munareste, vajadusel niisutavad mulda veega. Läbi akna saab jälgida, kuidas vihmaussid toimetavad. Kõige selle kohta peame vihmausside logiraamatut. Krõllide lapsed on nüüd aktiivsed looduse vaatlejad ja uurijad.

 

Tagasisidet jagame ka Compost-iti`le. Oleme nende teada esimesed, kes sellise projekti on lasteaias ellu kutsunud.

 

Loe lisaks 2. november 2015 Mustamäe leht  "Vermikompostimine Pallipõnni lasteaias Krõllide rühmas".

 

Krõllide rühma õpetajad

Gladi Sivard ja Karin kangur

Lisatud 16.09.2016

 

 

Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetustöö projekt "Tulest targem"

 

1. novembril 2016 toimus Tallinna Pallipõnni lasteaias Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetustöö projekti "Tulest targem" raames koolieelikutel koolitus ja päästetehnika tutvustus.

 

Koolituse raames tutvustasid päästjad lastele tulekahju tunnuseid ja tekkepõhjuseid, suitsuandurit ja tulekahju korral käitumist.

Lastel oli võimalus näha täisvarustuses päästjat ja päästeautot koos päästetehnikaga.

Koolitus koos päästevarustuse tutvustusega kestis 60 minutit.

Projektis osales 50 last.

 

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

Lisatud 02.11.2016

 

 

Rõõmustame koduta jäänid kasse ja koeri

  KASSID JA KOERAD

 

Lisatud 17.01.2017

 

 

Kuusankoski AS-i "Küünlaümbriste jaht 2016-2017" ja "Patareijaht" 

 

1.oktoobrist 2016 - 31.jaanuarini toimus Kuusankoski AS-i „Küünlaümbriste jaht 2016-2017“ , mille raames koguti tühjaks põlenud alumiiniumist küünlaümbriseid ning „Patareijaht“ tühjade patareide kogumiseks, et vältida nende sattumist loodusesse. 

 

Pallipõnni lasteaiast osales „Küünlaümbriste - ja patareijahi“ kampaanias 11 rühma. Kuusankoski AS-ile anti üle 19995 küünlaümbrist ja 10818 patareid. „Küünlajahi nukk päriselus“  loovtööde konkursile esitasid oma nukud Karlssonid, Krõllid, Naksitrallid ja Vikerkaare lapsed.

 

 

 

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

Lisatud 09.02.2017