"Loodus kui pedagoogiline vahend" Prindi

logo

 

SA Archimedes rahastas Erasmus+ programmi üldhariduse õpiränne raames meie kirjutatud projekti „Loodus kui pedagoogiline vahend“, projekti number on

2019-1-EE01-KA101-051314. Projekti pikkus on 14 kuud 06.11.2019 kuni 05.01.2021, eraldatud summa 10 265 eurot. Projekt võimaldab neljal õpetajal osaleda välisriigis koolitusel ja 1 õpetajal olla töövarjuks.

 

Projketi eesmärgiks on kujundada õpetajates ja lastevanemates valmisolek olla iga ilmaga õues.Luua õuesõppe pilootrühm. Õpetajad kasutavad õpikeskkonnana lasteaia õueala, ümberkaudset roheala ja linnaruumi, organiseerivad enam matku loodusesse. Õpirände projekti läbinu omab teadmisi õuesõppest; oskab kavandada ja korraldada õuesõppe tegevusi, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid ja meeli ning looduse, linna ja IT võimalusi; kujundab lastes keskkonnahoidlikku suhtumist, oma tegevustega on eeskujuks teistele, laieneb õuesõppe rakendamine, mille läbi tugevneb õpetajate ja laste tervist.

 

Olulisemad teemad:

Õuesõppest ühise arusaama kujundamine õpetajates, lastevanemates. Õuesõppe tegevuste kavandamise, õpikeskkonna loomine ja läbiviimise oskus, kasutades erinevaid meeli, aktiivõppemeetodeid ja mobiiliäppe. Laps liigub aktiivselt iga ilmaga õues. Õpetajate ja lastevanemate suhtumise muutumine - ei ole halba ilma, vaid vale riietus. Lastevanemate kooli läbiviimised tutvustamaks projekti eesmärke, ootusi ja kavandatavaid muudatusi õppetöö läbiviimisel. Parimate praktikate jagamine.

 

Tegevused:

Pillerkaare Piilude peedikasvatus

Koolieelikute õuesõppeprogramm "Kes elab metsa sees" 27. oktoober 2020

Õuesõppepäev 13.oktoober 2020

Töntsa-Täntsad ja Pokud õuesõppel Tädu loodusõpperajal

Sipsikute rühma lapsed õpivad õues

Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajad tutvuvad Pallipõnni lasteaia õuesõppega

Õuesõppe päev kevadel 

Õuesõppe päev talvel 

Pätud uurivad õues putukaid

Pokude aaretejaht õues

Pallipõnni lapsed õpivad õues vee - ja liiklusohutust

Naksitrallid õpivad loodust puhtana hoidma

Pallipõnni lapsed teevad õues asfaldikunsti ja hoolitsevad peenrakastide eest

Õuesõpe distantsõppe ajal

Töntsa-Täntsad ja Pillerkaare Piilud tegelevad õue aindusega

Tuulesellid õpivad õues koostööd tegema

Pokude rühma lapsed kasvatavad saialilli

Töntsa-Täntsade distantsõpe õues 

Tuulesellide lapsed õpivad GPS kunstiga tähti 

Pillerkaare Piilude õuepäev Harku järve ääres 

Naksitrallide lapsed õpivad õues 

Kostüümipidu õues

Koolieelikud Sagadi looduskoolis

Pillerkaare Piilud õpivad seeni tundma

Õuespordi nädal 

Ohutuspäev

Pallipidu õues

Vikerkaare Tibud aiatunnis

KIK-i õuesõppeprogrammides osalemine 

Vikerkaare Tibud talueluga tutvumas 

Õueteater talvel

 

Viimati uuendatud 19.11.2020