Teated ja uudised
Lasteaiast
Projektid
Erasmus +
Loodus kui pedagoogiline vahend
Lapsevanemale
Meie tegemised
Kontakt
Kasulikud lingid
Avaleht
PALLIPÕNNI LASTEAIA KOOLIEELIKUD OSALESID KIK-I PROJEKTIS PDF Prindi Saada link

Pallipõnni lasteaia koolieelikud osalevad 2019-2020 õppeaastal keskkonnateadlikkuse projektis " Tallinna Pallipõnni lasteaia õppekäigud 2019-2020 õppeaastal ", mida rahastab KIK. 

 

Projekti eesmärk: Tulenevalt lasteaia õppekavast ja 2019-2020 õppeaasta üldeesmärkidest on lapsed läbi mängulise avastusõppe omandanud vahetu kogemuse kaudu teadmisi looduse mitmekesisusest ning oskuse näha seosesid inimese ja looduse vahel, lapsed on kasutanud looduse tundmaõppimiseks kõiki oma meeli.

 

Projekti tegevusena osales 36 koolieelikut 26. septembril 2019 kvalifitseeritud programmijuhtide juhendamisel Sagadi Looduskooli mängulises aktiivõppeprogrammis "Kes elab metsa sees", mille käigus õpiti vaatlema, uurima ja avastama loodust läbi viie erineva meele. Lapsed õppisid tundma meie metsades elavaid loomi. Omandati teadmisi loodushoiust. 

 

Metsamuuseumis uuriti ja võrreldi metsloomi, mis aitas luua lastel õiged arusaamad loomade suurusest ja liikumisviisidest. Metsamuuseumi vestlusringis arutati üheskoos, milline on meie metsaelanike toidulaud.

Lõbusas liikumist ja mõtlemist ühendavas täringumängus said lapsed näidata oma teadmisi lugemises, arvutamises ja loomade tundmises.

Metsaretkel otsiti loomade ja lindude tegutsemisjälgi, kuulati metsahääli ja peeti maha vahva piknik lõkkeplatsil.

Projekti tulemusena mõistavad ja tunnetavad lapsed ümbritsevat maailma paremini, omandati uusi teadmisi loomadest, lindudest ja putukatest ning nende tähtsusest metsaökosüsteemis ja inimese elus.

 

Õuesõppeprogrammides osalemine toetab laste loomulikku huvi ümbritseva looduse tundmaõppimisel ning võimaldab avastada loodust vahetus keskkonnas.

  Sagadi1 sagadi2 sagadi3 sagadi4 sagadi5 sagadi6 sagadi7 sagadi8 sagadi9 sagadi10 sagadi11 sagadi12 sagadi13 sagadi14

 

Lisatud 26.09.2019