Otsused
Hoolekogu otsus 30.11.2017 PDF Prindi Saada link

OTSUS nr 1 : Kinnitada 1-3 aastate toidupäeva maksumus 01.01.2018  1.90 eurot  
Aiaealiste toidupäeva maksumus 01.01.2018  2.20 eurot,  
millest linn tasub Tallinna lastele 1.80 ja aialapsele 2 eurot.

 

 

 
Hoolekogu otsus 26.01.2017 PDF Prindi Saada link

Koosoleku protokollija: Evely Kutsar

Koosolekust võttis osa 10 inimest (osavõtjate nimekiri lisatud)

Päevakord:

  1. Ülevaade 2016. a tegevustest.

  2. Ülevaade 2017. a I poolaasta tegevustest

  3. Jooksvad küsimused

  4. Toidu- ja kohatasu soodustuste kinnitamine.

Esitati 7 kohatasu vabastuse taotlust. Mis on toetatud elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poolt.

OTSUS nr 2 Kinnitada kohatasu vabastus kõigile taotlustele 80%-osas (maksimum).

 

Esitati 6 toidutasu soodustuse taotlust. Kõikidele kirjutasid avaldused õpetajad, sest ületati piirnormi.

OTSUS nr 3 Kinnitada toidutasu soodustused 100%.

 

Lisatud 26.01.2017

 

 

 

 
Hoolekogu otsus 14.06.2016 PDF Prindi Saada link

Otsus nr.1: Laste arvu suurendamine rühmades.

 

Otsus nr 2:  Moodustada liitrühmad.

 

Lisatud 14.06.2016

 

 

 
Hoolekogu otsus 27.10.2015 PDF Prindi Saada link

Otsus nr. 1 Kooskõlastati lasteaia arengukava 2016-2021.

 

Lisatud 27.10.2015

 
Hoolekogu otsus 29.09.2015 PDF Prindi Saada link

Otsus nr. 1 Vastavalt direktori ettepanekutele kinnitati 3 avalduse põhjal 100% -line toidutasu soodustus.

Otsus nr. 2 Vastavalt direktori ettepanekutele kinnitati 4 avalduse põhjal 80% - line kohatasu soodustus.

 

Lisatud 29.09.2015

 
«AlgusEelmine123JärgmineLõpp»

Lehekülg 1 / 3