Avalik teave Prindi

Tallinna Lasteaed Pallipõnn hankekord 

Asjaajamise kord

Töötasujuhend ja töötasujuhendi lisa 3

Riigihanked

Eelarve

Jõustunud kohtulahendid

Riiklik järelvalve

Andmekaitsetingimused

Lasteasutuse koosseis

 

 

 

 

Viimati uuendatud 02.09.2019