Väljaarvamine PDF Prindi Saada link

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile vabas vormis avalduse, millele märgitakse lasteaiast lahkumise kuupäev. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne avaldusel märgitud kuupäeva. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

 

Uuendatud 18.04.2017