2020-2021 õppeaasta üldeesmärgid ja ürituste kava Prindi

Tallinna Lasteaed Pallipõnn 2020-2021 õppeaasta üldeesmärgid:

1.Rakendatud on õuesõpet.

2.Lapsed on kasutanud ümbritseva tundmaõppimiseks 5 erinevat meelt.

3.Toetatud on lapse sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

 

2020-2021 õppeaasta ürituste kava

Üritus

Toimumise aeg

Vastutajad

Spordihommikud - kaugushüppe, pallivise ja teatejooks

9-10. september 2020

Liikumisõpetajad

Üle Euroopaline spordinädal, õpetajate rahvastepalli võistlus õues

23. september

Tervisemeeskond

„Tulest targem“ projekt koolieelikutele õues

6. oktoober

Tppealajuhataja

Liiklusnädalad – liiklusohutus (rühmapõhiselt)

Sügis 2020

Rühmaõpetajad

Õuesõppe päev

Sügis 2020

Rühmaõpetajad

KIK-i projekt koolieelikutele

Sagadi Looduskoolis

Sügis 2020 või kevad 2021

Õppealajuhataja

Sügispidu

Oktoober 2020

Muusikaõpetajad

Jõuluvana

Detsember 2020

Muusikaõpetajad

Talvespordi ja ohutuse nädal õues – talispordi alad

Jaanuar 2021

Tervisemeeskond

Lasteaia 55 juubel

Veebruar 2021

 

Talve karneval õues

Veebruar

2021

Liikumis ja muusikaõpetajad

Spordihommikud õues – vastla mängud

17-18. veebruar

Liikumisõpetajad

EV sünnipäev õues

Veebruar 2021

Muusikaõpetajad

Südame ja liikumisnädal õues - suve spordialad

Aprill 2020

Tervisemeeskond

Õuesõppe päev

Kevad 2020

Rühmaõpetajad

Ohutuspäev õues

Juuni 2020

Tervisemeeskond

 

Viimati uuendatud 31.08.2020