Õpitoad
Terviseedenduse teemade käsitlemine õpitubades PDF Prindi Saada link

Professionaalne õpituba 08.10.2019

Teema: Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus:keha, tunded ja turvalisus

 

Professionaalne õpituba 25.09.2019

Teema: Täiskasvanu ja laste vaheline suhtlemine lasteaias. Kuidas suhelda lapsega ebasobiva käitumise lõpetamiseks

 

Professionaalne õpituba 18.09.2019

Teema: Terviseedendamine lasteaias, suuhügieen, lõimitud liikumistegevused rühmas, liikluskasvatus ja ohutus

 

Professinaalne õpituba 19.03.2019

Teema: Õusõpe, tunnetutuba

 

Professionaalne õpituba 24.01.2019

Teema: Viirushaiguste tõkestamine ja meetmed lasteaias

 

Professionaalne õpituba 21.11.2018

Teema: Vepa metoodika käemärkide ja kiidude kasutamine, tähelepanu ja keskendumismängud, negatiivse tagasiside andmine lapsevanemale

 

Professionaalne õpituba 25.10.2018

Teema: Lapse ebasobiva käitumise lõpetamine, mina sõnumi ja kahe valiku andmine

 

Professionaalne õpituba 11.10.2018

Teema: Eri vanuses laste arengu toetamine

 

Professionaalne õpituba 09.05.2018

Teema: YAP kogemuste vahetamine

 

Professionaalne õpituba 13.02.2018

Teema: Vaikuseminutid

 

Professionaalne õpituba 02.02.2018

Teema: Eriline laps rühmas, toetus ja tugi lapsele, perele ja õpetajale

 

Professionaalne õpituba 05.12 2017

Teema: Vepa koolitus

 

Professionaalne õpituba 07.04.2017

Teema: Suhkur ja tervislik toitumine - Ellyt Talv, toitumisnõustaja

 

Professionaalne õpituba 21.03.2017

Teema: Õpetaja jõud ja sära, tööstressiga toime tulek - Ilona Sillak, Hooling koolitus

 

Professionaalne õpituba 01.03.2017

Teema: Kui töörõõm mängib peitust - Anna-Liisa Lepasepp, Eesti Töötukassa

 

Professionaalne õpituba 24.11.2017

Teema: Vaimne keskkond rühmas, käitumisraskustega lapsed - Riina Laev, Moonika Jaakmees

 

Professionaalne õpituba 27.10.2016

Teema: YAP programmi tutvustus Islandi lasteaia näitel - Maire Kaljuveer, Laura Õigus, Helgi Palm

 

Professionaalne õpituba 13.10.2016

Teema: Põnevad õuetegevused - Eva Riivik, Karin Kangur, Egle Kaljaspolik

 

Professinaalne õpituba 19.09.2016

Teema: Erivajadustega lapse toetamine, autism - Mae Kübar Vaimse Tervise Keskus

 

Professionaalne õpituba 26.04.2016
Teema: Ettekanne Peterburgi erilasteaedade külastusest, erivajadustega laste toetamine õppekasvatustöös - Maire Kaljuveer, direktor

 

Õpetaja abide professionaalne õpituba 20.04.2016
Teema: Hääle hoidmine - Helje Möller ja Riina Laev

Teema: Erivajadusega laps rühmas - Helje Möller ja Anne-Ly Savason

 

Tervise edenduse praktiline õpituba 08.03.2016

Teema: Shindo - Marika Liivlaid, Kiikhobu lasteaia õpetaja

 

Professionaalne õpituba 13.01.2016
Teema: Hääle hoidmine - Helje Möller, Anne-Ly Savason

 

Professionaalne õpituba 17.11.2015
Teema: 6-7 aastaste laste liikumisalased teadmised - Getriin Ess TLN Ülikooli praktikant

Teema: Erivajadustega laste toetamine ja lastevanemate nõustamine - Maire Kaljuveer, direktor

 

Õpetaja abide professionaalne õpituba 13.10.2015

Teema: Tervisemeeskonna ettekanne, uue õppeaasta tegevuskava tutvustamine, terviseedendusest lasteaias - Anneli Laursoo, Karin Kangur

 

Professionaalne õpituba 06.10.2015
Teema: Tervisemeeskonna ettekanne, uue õppeaasta tegevuskava tutvustamine, terviseedendusest lasteaias - Anneli Laursoo, Karin Kangur

 

Professionaalne õpituba 21.04.2015
Teema: Meedia positiivsed ja negatiivsed mõjud - Gladi Sivard

Teema: Laste turvalisus, lastekaitse seadus -Maire Kaljuveer, direktor

 

Õpetaja abide professionaalne õpituba 17.04.2015
Teema: Aroomiteraapia ja massaaz - Endla Rohtmets

 

Professionaalne õpituba 26.11.2014
Teema: Erivajadustega laps tavarühmas - Karin Kangur ja Laura Õigus

 

Õpetaja abide professionaalne õpitube 26.03.2014 

Teema: Kiusamisest vaba lasteaed metoodika tutvustamine - Marilyn Palla Lastekaitse Liidu Koolituskeskus, Riina Laev õppealajuhataja

 

Professionaalne õpituba 26.02.2014

Teema: Laste turvalisuse tagamine lasteaias- Maire Kaljuveer, direktor

 

Õpetaja abide professionaalne õpituba 12.02.2014

Teema: Tai massaaz, praktiline koolitus

Praktilise massaazikoolituse viivad läbi tervishoiu töötaja Endala Rohtmets ja liikumisõpetaja Helgi Palm

 

Terviseedenduse professionaalne õpituba 08.01.2014

Teema: Tai massaaz, praktiline koolitus

Praktilise massaazikoolituse viivad läbi tervishoiu töötaja Endala Rohtmets ja liikumisõpetaja Helgi Palm

 

Professionaalne õpituba 26.11.2013

Teema: Laste seksuaalkasvatud lasteaias

Ettekanne: Gladi sivard

Teema: Terviseedenduse teemade planeerimine õppekasvatustöös

Ettekanne: Riina Laev

Teema: Õige toitumine ehk "Tühi kott ei seisa püsti"

Ettekanne: Katrin Rõõmusoks, Helgi Palm

 

Professionaalne õpituba 29.10.2013

Teema: Hea meeskonnatöö, praktilised tegevused väärtuskasvatuse õpetamiseks

Ettekanne: Egle Kaljaspolik, Marge Simmermann, Karin Kangur, Anne-Ly Savason

 

Professionaalne õpituba 21.03.2013

Teema: Laste turvalisus laste toomisel ja viimisel

Ettekanne: Maire Kaljuveer

 

Professionaalne õpituba 27.02.2013

Teema: Lasteaiaõpetaja stress ja sellega toimetulek

Ettekanne:Maarja Viljaste

 

Professionaalne õpituba 23.01.2013

Teema: Suhtlemisraskustega laste arendamine, praktilised tegevused

Ettekanne: logopeedid Anne-Ly Savason ja Helje Möller

Teema: Põnniõpe, erivajadustega laste toetamine

Ettekanne: Kirsti Lepp

 

Professionaalne õpituba 21.11.2012

Teema: Keskkonnaharidus

Ettekanne: Moonika Jaakmees, Gladi Sivard ja Epp Maasikas

Teema: Suhtlemisraskustega laste arendamine

Ettekanne: logopeed Helje Möller

 

Õpetaja abide õpituba 25.10.2012

Teema: Ravimtaimede tervendav mõju organismile

Ettekanne: Endla Rohtmets, Riina Laev

 

Professionaalne õpituba 10.10.2012

Teema: "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti tutvustus ja praktilised näited

Ettekanne: Riina Laev, Katrin Kuld, Marge simmermann, Gladi Sivard ja Eliko Tippi

 

Professionaalne õpituba 29.03.2012

Teema: Väärtuskasvatus, väärtuskonflikt

Ettekanne: Moonika Jaakmees ja Marge Simmermann

 

Professionaalne õpituba 29.02.2012

Teema: Mis on reiki?

Ettekanne: Kaidi Vessart

Teema: Raivimtaime teed, degusteerimine

Ettekanne: Endala Rohtmets

 

Professionaalne õpituba 27.01.2012

Teema: Käitumisraskustega koolieelikute sotsiaalsete oskuste arendamise võimalusi

Ettekanne: Karin Kangur ja Eliko Tippi

 

Professionaalne õpituba 26.10.2011

Teema: Aegviidu matka ja loodusraja tutvustus

Ettekanne: Kaidi Vessart, Helje Möller ja Anne - Ly Savason

Teema: Kuidas märgata laste psühholoogilisi probleeme, koostöö õppenõustamiskeskusega

Ettekanne: Liis Paesüld

Teema: Ideaalse võrgustiku töö ja laste probleemide varajane märkamine

Ettekanne: Eliko Tippi ja Karin Kangur

Teema: Õuesõpe, maastikuvaatlus nelja meele abil, tunnetustegevused

Ettekanne: Eliko Tippi, Moonika Jaakmees, Egle Kaljaspolik

 

Professionaalne õpituba 28.09.2011

Teema: Soodsa ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine lasteaias Stokholmi lasteaia näite põhjal

Ettekanne: Katrin Kuld

Teema: Õuesõpe, võimalused ja tegevused

Ettekanne: Eliko Tippi, Moonika Jaakmees, Katrin Kivistik ja Liia Schlitski

 

Professionaalne õpituba 27.04.2011

Teema: Meeskonnatöö - õpikeskkonna rikastamine endavalmistatud õppevahendite näol

Ettekanne: kõik rühma meeskonnad

 

Professionaalne õpituba 21.02.2011

Teema: Oska aidata, vägivalla märkamine ja sekkumine, kriiside ärahoidmine, kuidas käituda võimalike juhtumite korral

Ettekanne: Helgi Palm

Teema: Kommunikatsioonihäired

Ettekanne: Anne - Ly Savason

Teema: Mõtteid A. Virovere loengust "Õnn ja õnnestumine"

Ettekanne: Katrin Kuld

 

Professionaalne õpituba 24.01.2011

Teema: Hea praktika näide - soodsa vaimse keskkonna loomine rühmas, tegevused vee ja liivakeskuses

Ettekanne: Kõik pedagoogid

 

Professionaalne õpituba 18.11.2010

Teema: Laste keeleline toetamine 

Ettekanne: Anne - Ly Savason

 

Professionaalne õpituba 30.04.2010

Teema: Keila matka ja loodusraja tutvustus

Ettekanne: Eliko Tippi

Teema: Õuesõpe, tegevused ja võimalused

Ettekanne: Mariana Koho ja Ulvi Kaarn

 

 Viimati uuendatud 08.10.2019