Õppemetoodikad PDF Prindi Saada link
 • Õppekasvatustöö on läbi viidud lapsekeskset metoodikat kasutades:
 1. õppimine toimub mängu kaudu;
 2. lapsed osalevad rühma tegevuste planeerimisel;
 3. õppetegevus toimub läbi erinevate tegevuste tegevuskeskustes – kirjakeskus, kunstikeskus, lauamängukeskus, vee – ja liivakeskus, kokanduskeskus, teaduskeskus, ehitusmängukeskus, loovmängukeskus ja õuemängukeskus.
 • Õppekasvatustegevuste läbiviimiseks on kasutatud erinevaid mänguliike (õppemängud, liikumismängud, sotsiaalsed situatsioonimängud, rollimängud, lavastusmängud, loovmängud).
 • Töö planeerimisel arvestatakse rühma eripära, lapse kogemusi, teadmisi ja arengutaset.
 • Lapse aktiivne tegevus toimub tegevuskeskustes, mis võimaldab lastel olla isikupärane, rakendada oma oskusi ning vastavalt võimetele ja huvidele teha valikuid, valida vahendeid töö teostamiseks.
 • “Hea Alguse” metoodika järgi töötavas rühmas on õpetajad ja ka õpetaja-abid läbinud programmi koolituse.
 • Õppetöö aluseks on individualiseerimine. Õpetaja arvestab lapse käesolevat arenguetappi ja sellest lähtuvalt planeerib sobivaid tegevusi, et laps oleks edukas.
 • Vajalikud vahendid on riiulitel lastele kogu aeg kättesaadavana.
 • Õppematerjalid esitatakse nii, et need arendaks lapse mõtlemist, arvestaks tema teadmisi, oskusi ja vilumusi.
 • Suur tähtsus on seinapealsel materjalil, mis kinnistab saadud teadmisi.

Lisatud  13.01.2013