Lapse arengu hindamise põhimõtted PDF Prindi Saada link
  • Arengutabeli täitmine:

Sõim (alates 2 eluaastast), I rühm ja uued lapsed – sügisel täidab õpetaja arengutabeli koos lapsevanemaga tutvumisvestlusel (september, oktoober, november), kevadel (märts, aprill, mai) täidab arengutabeli õpetaja.

 

3-5 aastased lapsed (lasteaias vähemalt teist aastat) – sügisel (september, oktoober) täidab arengutabeli õpetaja, kevadel (aprill, mai) täidab arengutabeli õpetaja.

 

6-7 aastased lapsed – sügisel (september, oktoober) täidab arengutabeli õpetaja.

 

  • Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega:

Sõim, I rühm ja uued lapsed – lapsevanemale edastatakse (elektrooniliselt või paberkandjal) kohe peale lapse lasteaeda tulekut tutvumisankeet täitmiseks. Lapsevanem tagastab ankeedi, mille alusel toimub lapse tundmaõppimiseks tutvumisvestlus lapsevanemaga (september, oktoober, november).

Kevadel (märts, aprill, mai, juuni) toimuvad arenguvestlused lastevanematega. Arenguvestlusel täiendatakse koos lapsevanemaga arengutabelit – fikseeritakse kirjalikult lapse arenguvaldkonnad ja kasvatus kokkulepped.

 

3-5 aastased lapsed (lasteaias vähemalt teist aastat) – Arenguvestlused lastevanematega toimuvad septembrist – juunini hajutatult, 4-5 arenguvestlust kuus.

Arenguvestlusel täiendatakse koos lapsevanemaga arengutabelit – fikseeritakse kirjalikult lapse arenguvaldkonnad ja kasvatus kokkulepped.

 

6-7 aastased lapsed – Sügisel (oktoober, november, detsember) toimuvad arenguvestlused lapsevanematega.

Arenguvestlusel täiendatakse koos lapsevanemaga arengutabelit – fikseeritakse kirjalikult lapse arenguvaldkonnad ja kasvatus kokkulepped.

Enne koolivalmiduse kaardi allkirjastamist tutvustab õpetaja vestluse käigus lapsevanemale koolivalmiduskaarti.

 

  • Lapse koolivalmiduse hindamine:

Jaanuaris, veebruaris täidab õpetaja lapse koolivalmiduse kontroll küsimustiku, mille põhjal antakse lapsevanemale hiljemalt veebruari lõpuks tagasisidet lapse koolivalmidusest.

 

Viimati uuendatud 19.09.2014