Õppetöö korraldus PDF Prindi Saada link
  • Õppetöö toimub 1. septembrist 31. augustini. Suveperioodil 1. juunist 31. augustini ja detsembri kuu kahel viimasel nädalal jõulude ja uueaasta vahelisel perioodil on planeeritud tegevuste osakaal suurem mängulistel – ja õuetegevustel. Toimub aasta jooksul õpitu kordamine ja kinnistamine.
  • Augustis ja septembris on uutel lastel kohanemisperiood.
  • Ühte nädalat läbib terviklik teema. Õpetaja planeerib lapsele tasakaalustatud päevakava.
  • Töö tegevuskeskustes toimub 4 – 5 lapselistes gruppides, mida juhendavad õpetaja, õpetaja-abi, lapsevanem või laps.
  • Õpetaja jälgib, et laps sooritaks nädala jooksul kõik planeeritud tegevused.
  • Järgmise nädala plaan valmib meeskonnatööna: õpetaja-, õpetaja-abi-, lapsevanem – laps, liikumisõpetaja – muusikaõpetaja – logopeed.
  • Igal sügisel koostab iga rühm oma tegevuskava lähtuvalt lasteaia õppekavast, arvestades sealjuures:
  • rühma liiki ja eripära;
  • laste vanust, oskusi ja teadmisi;
  • lasteaia õppeaasta prioriteete.

Rühma õppe – ja kasvatustegevus viiakse läbi lähtuvalt nädalaplaanist, mis sisaldab eesmärke, teemat, õppesisu ja tegevusi.

Päevakava koostamisel lähtutakse laste igapäevatoimingutest, mängust ja vabategevusest ning kavandatud õppe- ja kasvatustegevustest.

Lapsevanemate soovil saab alates 4. eluaastast õppida inglise keelt, mida tasustavad lapsevanemad.

Kaks korda nädalas toimuvad lasteaias tantsutunnid, mida tasustavad lapsevanemad.

Rühmas on seintele kinnitatud õppematerjalid (tähed, numbrid, pildimaterjali vastava teema kohta) ja lastega koostatud reeglid, mis on esitatud jaatavas vormis.

Nädalaplaan on paigutatud nii, et lapsevanematel on võimalus sellega tutvuda.

 

Lisatud 13.01.2013