Õppekava Prindi

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava on nähtaval SIIN

 

Õppekava uuendamine ja täiendamine

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava uuendus Tehnoloogiahariduse osas

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava muudatus peatükis "Lapse arengu hindamise põhimõtted"

 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava uuendus Meediakasvatuse ainekava osas 

 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava uuendus, lastevanematega läbiviidava arenguvestluse protokolli vormi ja juhendi lisamine

 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava uuendus Kodu - ja kodanikuõpetuse ainekava osas

 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppekava uuendus, lapse individuaalse arengukava vormi uuendamine

 

 

Viimati uuendatud 21.02.2018